PAKRAŽANČIO KULTŪROS CENTRAS
Biudžetinė įstaiga, Žalpių g. 22, Grinių k., Pakražančio sen., Kelmės r. sav., tel. (8 670) 23 541, el.p. pakrazantis@gmail.com
NAUJIENOSSTRUKTŪRA IR KONTAKTAIVEIKLAINFORMACIJAGALERIJA
NUOSTATAI
METŲ RENGINIAI
ARTIMIAUSI RENGINIAI
KOLEKTYVAI
NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS
VEIKLA
           Pakražančio kultūros centras, tai - daugiafunkcinė kultūros įstaiga, turinti ūkinį ir finansinį savarankiškumą. Tenkinanti įvairaus amžiaus ir išsilavinimo žmonių kultūrinius bei dvasinius poreikius. Vykdanti veiklą, kuri grindžiama bendražmogiškosiomis vertybėmis bei tautos tradicijomis.
         Pakražančio kultūros centras skatina etninės kultūros sklaidą, populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius.  Organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą bei valstybinių švenčių, atmintinų datų paminėjimą. Rengia edukacinius, pramoginius ir kitus renginius. rūpinasi vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikio užimtumu, meniniu ugdymu.NAUJIENOSSTRUKTŪRA IR KONTAKTAIVEIKLAINFORMACIJAGALERIJA