Renginių apžvalga

„BENDRUOMENIŲ STIPRYBĖ – GYVOJOJE TRADICIJŲ RAIŠKOJE“

Pakražančio kultūros centras 2019 metais pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimo, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ įgyvendino projektą „Bendruomenių stiprybė – gyvojoje tradicijų raiškoje“. Projektu siekta per tradicijų pažinimą, perėmimą, puoselėjimą, kultūros sklaidą bei regiono savitumo puoselėjimo veiklas, ugdančias meninius gebėjimus ir kūrybinę saviraišką, atskleisti ir populiarinti regiono kultūros tradicijų ir papročių savitumą, formuoti ir stiprinti įvairių gyventojų grupių vertybes ir bendruomeniškumo jausmą.

Įgyvendinant projekto tikslus organizuoti 6 renginiai:

  • Švč. Marijos Maloningosios „Loskavos“ atlaidų šventė Žalpiuose;
  • Trijų kartų edukacinių renginių ciklą  „Iš už pečiaus“ Pakražančio kultūros centre;
  • Joninių atlaidų šventė „Suspindo krištolo rasa laukų žolynai“ Pakražantyje;
  • Mindauginių – Valstybės dienos minėjimo šventė Valpainiuose; 
  • Šv. Onos atlaidų šventė Stulgiuose;
  • Tradicinis bendruomenių vakaras „Sveiks, kaimyne, eikš į talką“ Pakražančio kultūros centre.

Pakražančio kultūros centrui įgyvendinant projektą „Bendruomenių stiprybė – gyvojoje tradicijų raiškoje“ prie organizuotų renginių savo funkcijomis ir veiklomis prisidėjo visos Pakražančio seniūnijos (Grinių, Žalpių, Valpainių ir Stulgių) bendruomenės, Pakražančio gimnazija ir Pakražančio seniūnija.

Projektas koofinansuotas Pakražančio kultūros centro spec. lėšomis, ŽŪB „Kerkasiai“ ir ūkininko Vytauto Barkausko parama.

„Sveiks, kaimyne, eikš į talką“

Spalio 18 d.  Pakražančio kultūros centre organizuotas tradicinis bendruomenių vakaras „Sveiks, kaimyne, eikš į talką“, sukvietęs visas keturias (Grinių, Žalpių, Valpainių ir Stulgių) Pakražančio seniūnijos bendruomenes. Šiame vakare bendruomenės pasidžiaugė nuveiktais darbais, atskleidė  kūrybiškumą bei po nuveiktų darbų gaivino pasilinksminimo tradicijas.

                      Kiekvienais metais šventei yra sugalvojama tema, į kokią talką yra kviečiamos bendruomenės. Būta bulvių, pyragų, obuolių, moliūgų temomis organizuotų švenčių. 2019 m. bendruomenių vakaro tema vaisių ir daržovių sultys. Šia tema bendruomenės parengė bei visiems susirinkusiems į šventę pademonstravo savo prisistatymus, pasipuošė savo bendruomenių stalus.

      Koncerto metu grojo Kelmės rajono liaudies kapelos: Tytuvėnų kultūros centro Mockaičių skyriaus kaimo kapela „Po liepom“ (vad. Raimonda Pranskevičienė), Šaukėnų kultūros ir amatų centro kaimo kapela „Meldai“ (vad. Algirdas Raubickas), Pakražančio kultūros centro liaudiška kapela (vad. Saulius Venckus) ir svečiai – Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Bartuva“ (vad. Vidmantas Valinskis). Bendravimas ne tik tarp savo seniūnijos bendruomenių, bet ir tarp rajono kultūros centrų leido dar labiau sustiprinti bendruomeniškumo ir tapatumo jausmą. Vakaronės metu, koncertavo gyvos muzikos atlikėjų grupė „Bonus“.

                     Linkėjimus ir sveikinimus susirinkusiems į šventę išsakė naujai paskirtas Pakražančio parapijos klebonas Eduardas Semaška, Kelmės rajono savivaldybės vice meras Egidijus Ūksas, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Laivienė, Tarybos nariai Vytautas Barkauskas ir  Ildefonsas Petkevičius, Pakražančio seniūnas Alfonsas Sakalauskas ir Pakražančio kultūros centro direktorė Laima Lapinskienė.

      Ši šventė užbaigė 6 renginių ciklą, projektą „Bendruomenių stiprybė – gyvojoje tradicijų raiškoje“, kuris buvo finansuojamas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos ir Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės.

Šv. Onos atlaidų šventė Stulgiuose

2019 m. liepos 28 d Oninės Stulgiuose – vasaros atlaidų šventė, kurios metu daugelis moterų pažymi varduves – šventą Oną. Į šią  Oninių atlaidų šventę kviestos visos Pakražančio seniūnijos Onos ir Onutės, kad ir kuriai bendruomenei priklausytų.

                Stulgių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje, kaip ir daugelyje Lietuvos bažnyčių, vyko Šv. Onos atlaidai, po kurių pagerbtos ir pasveikintos visos į šventę susirinkusios Onos ir Onutės. Sveikinimo žodžius ir dovanas joms skyrė Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Laivienė, Stulgių parapijos klebonas Saulius Sausdravas ir Pakražančio seniūnas Alfonsas Sakalauskas.

                      Atsižvelgiant į tai, kad Oninių liaudišką sampratą taikliausiai nusako priežodis: „Šventa Ona – duonos ponia“, po Šv. Mišių buvo organizuota Duonos kelio edukacinė programa, kurios metu pristatytas duonos kelias, vyko žaidimai, ant laužo buvo galima kiekvienam išsikepti duonos riestainį. Bažnyčios šventoriuje koncertavo Kauno rajono Vandžiogalos laisvalaikio salės tradicinė kapela (vad. Andrius Morkūnas), Raseinių rajono kultūros centro Kalnujuose Liaudiška muzikos kapela „Kalnuja“ (vad. Kęstutis Klikna),  Kelmės miesto bendruomenės armonikierių kapela „Sūkurys“ (vad. Justinas Kasparas). Vėliau koncertinę programą tęsė estradinės muzikos atlikėjų grupė „Drovuoliai“.

                       Šalia bendruomenės namų nuo ryto iki pietų ir pavakarę vyko sportinės varžybos. Stulgių kaimo bendruomenės pirmininkė Nijolė Katkauskienė ir Stulgių seniūnaitė Jovita Kadienė, kartu su Stulgių bendruomenės nariais, šeimininkavo ir ruošė bendruomenės prieigas vakaro programai. Gegužinės metu dar kartą pagerbtos Stulgių bendruomenės Onutės, apdovanoti sportinių varžybų nugalėtojai. Gegužinėje, šalia Stulgių bendruomenės namų, skambias dainas ir gerą nuotaiką dovanojo muzikantai Vaišvilai iš Papilės.

Šventė suburia ne tik kaimo gyventojus, bet ir jų artimuosius, bičiulius, išvykusiuosius.

Šventę rėmė: Nacionalinė Mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos ir Kelmės Krašto partnerystės vietos veiklos grupė, Žemės ūkio bendrovė „Kerkasiai“, Uždaroji akcinė bendrovė „Šarvytela“, ūkininkai Rima ir Romantas Sirvidai, Erika ir Alvydas Gestautai, Stulgių kaimo bendruomenė.

Mindauginių – Valstybės dienos minėjimo šventė Valpainiuose

Liepos 6 d.  Pakražančio kultūros centras kartu su Valpainių kaimo bendruomene suorganizavo Mindauginių – Valstybės dienos minėjimo šventę. Tai šventė, kurianti savo tradicijas, kartą metuose masiškai sutelkianti visus Valpainių kaimo gyventojus ir iš šio kaimo išvykusius kraštiečius.

                  Mindauginių šventė tradiciškai prasidėjo ryte šalia Valpainių kaimo bendruomenės, buriant komandas sportinėms varžybos. Varžybose dalyvavo komandos ne tik iš Kelmės rajono bendruomenių, bet ir iš Raseinių rajono. Komandos ir pavieniai varžybų dalyviai varžėsi: krepšinio, tinklinio, virvės traukimo, estafečių, smiginio ir kt. rungtyse. Komandoms teisėjavo Pakražančio seniūnijos seniūnas Alfonsas Sakalauskas.

                 Mažuosius šventės dalyvius nuo pietų edukaciniams ir žaidybiniams užsiėmimas kvietė Pakražančio kultūros centro choreografė ir mėgėjų meno kolektyvų vadovė. Užsiėmimų metu vaikai kūrė muzikinę pasaką „Mindaugėlio sapnas“, piešė „Karališką Lietuvą“, linksminosi ant batuto.

                 Vakaro programa buvo pradėta vaikų sukurtu muzikiniu pasakojimu  bei nupieštų piešinėlių parodos pristatymu. Šventės programa yra reikšminga ir išskirtinė, vienijanti ne tik Pakražančio seniūnijos Valpainių kaimo apylinkes, kraštiečius, bet ir visą seniūniją bei visus pasaulyje „išsibarsčiusius“ lietuvius, nes visi susirinkusieji jungėsi į akciją „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ ir  21.00 val. giedojo „Tautišką giesmę“. Programos metu pasveikinti į šventę susirinkę Mindaugo vardą turintys seniūnijos gyventojai ir svečiai. Apdovanoti sportinių varžybų nugalėtojai, Valpainių kaimo ir šių apylinkių gyventojai, puoselėjantys grožį ir tvarkingai besitvarkantys savo sodybas. Šventės metu savo šokį pristatė Valpainių kaimo bendruomenės merginos. Koncertinėje programoje skambias dainas ir linksmą muziką dovanojo Šilalės kultūros centro linksmos muzikos ansamblis „Padkava“ (vad. Alvydas Juodviršis).

Šventę rėmė Lietuvos nacionalinė mokėjimo agentūra, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė, bei vietiniai Pakražančio seniūnijos gyventojai.

Parengė   Laima Lapinskienė

„Suspindo krištolo rasa laukų žolynai“

Birželio 24 dieną Pakražančio seniūnijos gyventojai tradiciškai susibūrė į Joninių šventę. Dar prieš šventės pradžią Pakražančio seniūnijos jaunimas susirinko kupoliauti bei pinti vainikus. Šiais metais Joninių šventė prasidėjo ypatingai. Pakražančio Šv. Mergelės Marijos bažnyčioje buvo minimi ne tik Šv. Jono atlaidai, bet vyko ir Sutvirtinimo sakramentas. Mišias aukojo jo ekscelencija Šiaulių vyskupijos vyskupas Eugenijus Bartulis.

 Šventei persikėlus iš bažnyčios į šalia jos esančią aikštelę, Pakražančio seniūnas Alfonsas Sakalauskas, Grinių kaimo bendruomenės pirmininkas Zigmas Gaidauskas bei Valstiečių ir žaliųjų sąjungos Kelmės skyriaus pirmininkas Vytautas Barkauskas pagerbė ir apdovanojo visus Jonus, Janinas ir Rasas. Iš gausybės vainikų buvo išrinkti patys gražiausi. Šventę tęsė koncertinė programa, kurioje pasirodė Pakražančio kultūros centro merginų šokių kolektyvas (vad. Gintarė Guželienė), solistė Emilija Strelkauskytė (vad. Viktorija Jagaudienė), Pakražančio kultūros centro liaudiška kapela (vad. Saulius Venckus), Kelmės A. Lipeikos menų mokyklos mergaičių liaudies šokių kolektyvas (vad. Laisvė Monkevičienė), Raseinių rajono kultūros centro Šiluvoje tautinių šokių kolektyvas „Aušrinė“ (vad. Milda Urniežienė), Užvenčio kultūros centro šokių kolektyvas „Putinėlis“ (vad. Agnė Laurinavičiūtė). Šventės dalyvius ir svečius vaišino Grinių kaimo bendruomenės gaspadinės.

Šventės programą užbaigė atlikėjas Paulius Stalionis. Renginį rėmė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė ir ūkininkas Vytautas Barkauskas.

Pakražančio kultūrinių renginių organizatorė Rūta Palubeckienė

Nuotraukos Gintarės Guželienės

„Muzika meilei“

Gegužės 18 d. Pakražančio kultūros centre rinkosi klausytojai į regioninį romansinės muzikos atlikėjų koncertą „Muzika meilei“, skirtą Mildos (meilės deivės) dienai ir Žemaitijos metams paminėti. Romansinė muzika nuo senų laikų buvo atliekama liaudies atlikėjų, folkloro kolektyvų. Laikui bėgant, šio žanro dainų atlikimą perėmė liaudies kapelos ir vokaliniai ansambliai. Siekiant suburti visų žanrų kolektyvus, atliekančius romansus ir buvo suorganizuota ši šventė. Koncerte dalyvavo kolektyvai iš Raseinių rajono kultūros centro folkloro ansamblis „Degulė“(vad. A. Nikžentaitienė), Šilutės rajono Žemaičių krašto etnokultūros centro Degučių kaimo folkloro kolektyvas „Pilutė” (vad. A. Baltutienė), Telšių rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis „Spigėns“ (vad. D. Bomblauskienė), Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Pakapės romansų atlikėjų grupė „Vėjūnė“ (vad. J. Muliarčikas), Užvenčio kultūros centro mišrus vokalinis instrumentinis kvartetas (vad. A. Stankus), Pagėgių savivaldybės kultūros centro Natkiškių kultūros namų moterų ansamblis „Gluosnė“ (vad. V. Armonas).        

Skambėjo tradiciniai įvairių laikotarpių romansai, kurie nepaliko nė vieno abejingo

 klausytojo. Renginį vedė Pakražančio kultūros centro kultūrinių renginių organizatorė Rūta Palubeckienė.

Straipsnio autorius: Pakražančio kultūros centro kultūrinių renginių organizatorė Rūta Palubeckienė.

Nuotrauka Pakražančio kultūros centro

Sūrių šventė Pakražantyje jau seniai tapo reiškiniu

Skaitykite daugiau: https://www.manoukis.lt/naujienos/maistas/suriu-svente-pakrazantyje-jau-seniai-tapo-reiskiniu

Naujausi komentarai