KORUPCIJOS PREVENCIJA

Pakražančio kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų vadovė Danutė Anankaitė – atsakinga už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Pakražančio kultūros centre. Tel.: 8 610 26507

Prašome pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti Pakražančio kultūros centre (pvz., kyšininkavimu, piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimu, sukčiavimu ir pan.).

Informacija priimama valstybine (lietuvių) kalba, tvarkinga ir įskaitoma, pasirašyta jį rašiusio asmens (pageidautina). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu. Jei kreipiamasi raštu, apie nagrinėjimo rezultatus asmeniui atsakoma raštu.

Informuoti galima:
Raštu, pateikiant pranešimą į Pakražančio kultūros centrą
elektroniniu paštu: pakrazantis@gmail.com

Naujausi komentarai