Kolektyvai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 8 d.  įsakymu Nr. „Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. A-1014 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. A-990 „Dėl COVID-19 prevencijos priemonių taikymo Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo“ naujos redakcijossiekdama įgyvendinti Vyriausybės numatytas COVID – 19 ligos suvaldymo priemones, Pakražančio kultūros centre veikiantys kolektyvai veiklas vykdo nuotoliniu būdu, jeigu proceso negalima organizuoti nuotoliniu būdu, kolektyvų veiklos stabdomos.

Vaikų dramos būrelis „Smalsučiai“ vad. Danutė Anankaitė

Vaikų skaitovų būrelis vad. Danutė Anankaitė

Suaugusiųjų skaitovų kolektyvas vad. Danutė Anankaitė

Suaugusiųjų dramos kolektyvas vad. Danutė Anankaitė

Liaudiška kapela vad. Saulius Venckus

Vokalinis tercetas vad. Saulius Venckus

Instrumentalistai vad. Saulius Venckus

Tradicinė kaimo kapela „Gers čiesas“ vad. Laima Lapinskienė

Naujausi komentarai